Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla rad pedagogicznych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Tematyka szkoleń dotyczy:

  • Całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera)
  • Praca nad zachowaniem trudnym
  • Organizacja pracy nauczyciela terapeuty
  • Organizacja terapii w placówkach integracyjnych
  • Praca terapeuty „cienia”
powrót