Szkolenia pedagogiczne dla nauczycieli

Prowadzimy szkolenia dla rad pedagogicznych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Nasze szkolenia pedagogiczne w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci dotyczą skutecznej organizacji i realizacji pomocy dzieciom z diagnozą psychologiczną autyzmu, Zespołu Aspergera i ADHD.

Szkolenia pedagogiczne – tematyka

Przedszkola i szkoły powinny zapewnić pomoc psychologiczną wszystkim dzieciom. Wobec tego pracownicy tych placówek oświatowych, nauczyciele i rady pedagogiczne, muszą posiąść wiedzę i zdobyć umiejętności, które pomogą im zapewnić takie wsparcie.

Tematyka kursów i szkoleń pedagogicznych dotyczy:

  • Całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera)
  • Praca nad zachowaniem trudnym
  • Organizacja pracy nauczyciela terapeuty
  • Organizacja terapii w placówkach integracyjnych
  • Praca terapeuty „cienia”

Jaki jest cel szkolenia pedagogicznego?

Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom szkół zasad i skutecznych sposobów pracy z dziećmi, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Nasz kurs przybliża temat organizacji wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w przedszkolu i szkole oraz obowiązków, jakie spoczywają na poszczególnych organach placówki oświatowej. Szkolenie jest kierowane do pracowników szkół i przedszkoli, dyrektorów i pedagogów.

W ramach pomocy placówkom oświatowym realizujemy też wizyty w szkołach.

powrót