Wizyty w placówkach oświatowych

Wizyta w przedszkolu/szkole pozwala na obserwację interakcji społecznych z rówieśnikami i pracy w grupie. Zdobyte informacje pozwalają na opracowanie indywidualnego programu dostosowanego do potrzeb dziecka oraz warunków placówki, do której uczęszcza. W trakcie wizyty możliwe jest przekazanie wskazówek postępowania nauczycielom, aby oddziaływania były spójne. Prowadzimy także warsztaty dla dzieci i młodzieży, których celem jest zrozumienie swojego kolegi, który ma trudności w odnalezieniu się w grupie (np. warsztaty "Mój kolega ma autyzm").

powrót