Wizyty w placówkach oświatowych

Nasze centrum psychologiczno-pedagogiczne aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie Łodzi i okolic. W ramach wizyty w szkołach możemy rozpoznać indywidualne potrzeby i możliwości dzieci.

Współpraca z przedszkolami i szkołami

Wizyta w przedszkolu lub szkole pozwala na obserwację interakcji społecznych z rówieśnikami i pracy w grupie i ułatwia diagnozę problemu. Zdobyte informacje pozwalają na opracowanie indywidualnego programu dostosowanego do potrzeb dziecka oraz warunków placówki, do której uczęszcza. W trakcie wizyty możliwe jest przekazanie wskazówek postępowania nauczycielom, aby oddziaływania były spójne.

Oferujemy szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące postępowania przy całościowych zaburzeniach rozwoju, dostosowane do zgłaszanych potrzeb. Prowadzimy także konsultacje i warsztaty dla dzieci i młodzieży, których celem jest zrozumienie swojego kolegi, który ma trudności w odnalezieniu się w grupie (np. warsztaty "Mój kolega ma autyzm").

powrót