"Ludzie nie przychodzą na terapię, aby zmienić przeszłość tylko przyszłość"

Milton H. Erickson

Oferta

  • Diagnoza autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD
  • Badania psychologiczne
  • Badanie dojrzałości szkolnej
  • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
  • Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Trening Umiejętności Społecznych
zobacz pełną ofertę