Cennik

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

Oferta Czas trwania Cena
Diagnoza w kierunku autyzmu/Zespołu Aspergera/nadpobudliwości psychoruchowej ADHD prowadzona przez zespół dwóch specjalistów, cena obejmuje 3 spotkania oraz sporządzenie opinii 500zł
Konsultacja psychologiczna 60 minut 100zł
Konsultacja psychologiczno-pedagogiczna Prowadzona przez zespół dwóch specjalistów, cena obejmuje 60 minutowe spotkanie 160zł
Konsultacja psychiatry dziecięcego 60 minut 250zł

Terapia indywidualna

Oferta Czas trwania Cena
Terapia indywidualna dzieci 60 minut 80zł
Psychoterapia 50 minut 100zł
Terapia logopedyczna 60 minut 80zł
Poradnictwo wychowawcze 60 minut 80zł
Terapia psychologiczna 60 minut 80zł
Pomoc terapeutyczna w problemach szkolnych 60 minut 80zł

W przypadku większej liczby godzin terapii w tygodniu ceny ustalane są indywidualnie.


Terapia grupowa prowadzona przez dwóch terapeutów

Trening Czas trwania Cena
Trening Umiejętności Społecznych 60 minut 60zł
Trening Umiejętności Szkolnych 60 minut 60zł
Trening Umiejętności Komunikacyjnych 2 osoby 60 minut 70zł
Trening Zastępowania Agresji 60 minut 60zł

W Centrum psychologiczno-pedagogicznym FUTURUM terapia może być finansowana ze środków z 1% podatku.

Cena za udział terapeuty „cienia” w zajęciach szkolnych ustalana indywidualnie w zależności od liczby godzin.