Wczesne wspomaganie rozwoju Łódź

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to bezpłatna, wielospecjalistyczna pomoc przeznaczona dla dzieci w wieku 0-8 roku życia lub do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Wczesne wspomaganie rozwoju – dla kogo?

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Futurum jest dostarczenie przez rodziców lub opiekunów prawnych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu „pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole”. Wczesne wspomaganie rozwoju jest to bezpłatna terapia z dzieckiem i jego rodziną. Przed terapią zapewniamy wszelkie niezbędne informacje dla rodziców.

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Futurum – poradnia wczesnego wspomagania rozwoju

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka w Poradni Futurum można korzystać z następujących form terapii:

  • terapia psychologiczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia logopedyczna
  • terapia neurologopedyczna
  • terapia behawioralna
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Trening Umiejętności Szkolnych

Rodzice, którym urodziło się dziecko z zaburzeniami rozwojowymi potrzebują szczególnego wsparcia. Takie wydarzenie nie jest łatwe dla całej rodziny, dlatego pomagamy w nawiązywaniu i utrwalaniu relacji. Zajmujemy się psychoedukacją, wyjaśniamy co tak właściwie się wydarzyło, dajemy także pełny pakiet informacji na temat problemów lub choroby dziecka. Wspieramy rodziców w dostosowywaniu warunków w domu do potrzeb dziecka. Pomagamy także w pozyskiwaniu potrzebnych środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu oraz uczymy, jak najefektowniej go wykorzystywać.

Jeśli nie masz pewności co do prawidłowego rozwoju swojego dziecka i potrzebujesz specjalistycznej diagnozy, zgłoś się do nas. Wczesne Wspomaganie Rozwoju w Łodzi daje ogromne możliwości dziecku oraz nieocenione wsparcie dla rodzin, które mierzą się z tym trudnym wyzwaniem.

powrót