Informacje dla rodziców

  1. Terapia odbywa się w dogodnych dniach i godzinach, z częstotliwością określoną przez klienta.
  2. Terapia prowadzona jest w dwóch formach:
    • Indywidualnie – realizowanie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do możliwości i potrzeb dziecka opracowanego przez zespół terapeutów.
    • Grupowo –terapia odbywa się w grupach do 6 osób , tworzonych ze względu na wiek i poziomu funkcjonowania dziecka określonego na podstawie wstępnej kwalifikacji. Grupa prowadzona jest przez dwóch terapeutów.
  3. Pierwsza terapia poprzedzona jest konsultacją z rodzicem oraz obserwacją dziecka. Podczas wstępnego spotkania określane są potrzeby rozwojowe dziecka oraz oczekiwania rodzica. W oparciu o zdobyte informacje tworzony jest indywidualny program terapeutyczny, realizowany podczas spotkań terapeutycznych z dzieckiem.
  4. Pomoc rodzicom w przejściu przez proces związany ze zdobyciem dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) uprawniających do korzystania z bezpłatnej terapii i dofinansowań do terapii.
powrót