Przedszkole dla dzieci z autyzmem/Zespołem Aspergera

Bezpłatne przedszkola dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 8 lat z diagnozą autyzmu oraz zespołu Aspergera

Przedszkola realizują innowacyjny program pt. „Dziecko z diagnozą autyzmu/zespołu Aspergera zwykłym przedszkolakiem”, którego podstawą jest indywidualny kompleksowy program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka.

Dziecko z diagnozą autyzmu/ zespołu Aspergera etapami wprowadzane jest do środowiska rówieśniczego.

Pierwszy etap – duża ilość terapii indywidualnej na terenie przedszkola. W trakcie terapii szczególny nacisk postawiony jest na rozwój sfer deficytowych, w szczególności mowy czynnej, zabawy, umiejętności społecznych i eliminowania zachowań trudnych.

Drugi etap – wprowadzanie dziecka do grupy przedszkolnej. Dziecko wchodzi na teren grupy z własnym terapeutą cieniem. Zadaniem terapeuty jest modyfikowanie środowiska w taki sposób, aby dziecko przeniosło na grupę umiejętności nabyte w trakcie terapii indywidualnej. Nasz przedszkolak bawi się razem z innymi dziećmi z grupy.

Trzeci etap – stopniowe wycofanie terapeuty cienia z grupy przedszkolnej. Dziecko samodzielnie korzysta z grupy rówieśniczej i razem ze swoimi kolegami z przedszkola realizuje podstawę programową, spędza wolny czas w trakcie zabaw.

Czwarty etap – przygotowanie dziecka do szkoły. Roczne przygotowanie przedszkolne nastawione na rozwój umiejętności szkolnych i społecznych, w tym celu dziecko uczestniczy w treningach przygotowujących do zmiany etapu edukacyjnego.

Dzięki kompleksowemu wsparciu dzieci z diagnozą autyzmu/ zespołu Aspergera bardzo dobrze są przygotowane do szkoły, w której mają dużo sukcesów.

Placówki, z którymi współpracujemy gwarantują:

  • bezpłatną terapię i edukację według innowacyjnego programu „Dziecko z diagnozą autyzmu/zespołu Aspergera zwykłym przedszkolakiem” dostosowaną do możliwości dzieci z diagnozą autyzmu/ zespołu Aspergera,
  • integrację z rówieśnikami,
  • wyspecjalizowaną kadrę pod stałą superwizją,
  • kompleksowe wsparcie dla rodziców - konsultacje terapeutyczne,
  • program wsparcia rodziny,
  • bliskość miejsca zamieszkania – rodzic nie musi spędzać kilku godzin w aucie, żeby dowieść dziecko do przedszkola.

Szczegółowe informacje podczas spotkania informacyjnego.

Zapraszamy do umówienia spotkania pod numerem telefonu 730 073 976

powrót