Przedszkole dla dzieci z autyzmem/Zespołem Aspergera

Bezpłatne przedszkola dla dzieci z diagnozą psychologiczną autyzmu oraz zespołu Aspergera w wieku od 2,5 lat do 8 lat.

Przedszkola realizują innowacyjny program pt. „Dziecko z diagnozą autyzmu/zespołu Aspergera zwykłym przedszkolakiem”, którego podstawą jest indywidualny kompleksowy program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka. Przedszkole dla dzieci z autyzmem oraz przedszkole dla dzieci z zespołem Aspergera oferują skuteczną pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu – etapy wprowadzenia dziecka do środowiska rówieśniczego

Dziecko z autyzmem lub zespołem Aspergera jest etapami wprowadzane do środowiska rówieśniczego w przedszkolu.

  1. Pierwszy etap – duża ilość terapii indywidualnej na terenie przedszkola. W trakcie terapii szczególny nacisk postawiony jest na rozwój sfer deficytowych, w szczególności mowy czynnej, zabawy, umiejętności społecznych i eliminowania zachowań trudnych.
  2. Drugi etap – wprowadzanie dziecka do grupy przedszkolnej. Dziecko wchodzi na teren grupy z własnym terapeutą cieniem. Zadaniem terapeuty jest modyfikowanie środowiska w taki sposób, aby dziecko przeniosło na grupę umiejętności nabyte w trakcie terapii indywidualnej. Nasz przedszkolak bawi się razem z innymi dziećmi z grupy.
  3. Trzeci etap – stopniowe wycofanie terapeuty cienia z grupy przedszkolnej. Dziecko samodzielnie korzysta z grupy rówieśniczej i razem ze swoimi kolegami z przedszkola realizuje podstawę programową, spędza wolny czas w trakcie zabaw.
  4. Czwarty etap – przygotowanie dziecka do szkoły. Roczne przygotowanie przedszkolne nastawione na rozwój umiejętności szkolnych i społecznych, w tym celu dziecko uczestniczy w treningach przygotowujących do zmiany etapu edukacyjnego.

Dzięki kompleksowemu wsparciu i terapii przygotowującej dla przedszkola dzieci z diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera są bardzo dobrze przygotowane do szkoły, w której osiągają wiele sukcesów.

Oferta przedszkola dla dzieci z autyzmem

Przedszkola dla dzieci z autyzmem, z którymi współpracujemy gwarantują:

  • bezpłatną terapię i edukację według innowacyjnego programu „Dziecko z diagnozą autyzmu/zespołu Aspergera zwykłym przedszkolakiem” dostosowaną do możliwości dzieci z diagnozą autyzmu/zespołu Aspergera,
  • integrację z rówieśnikami,
  • wyspecjalizowaną kadrę pod stałą superwizją,
  • kompleksowe wsparcie dla rodziców - konsultacje terapeutyczne,
  • program wsparcia rodziny,
  • bliskość miejsca zamieszkania – rodzic nie musi spędzać kilku godzin w aucie, żeby dowieść dziecko do przedszkola.

Szczegółowe informacje o ofercie przedszkoli dla dzieci z autyzmem podczas spotkania informacyjnego.
Zapraszamy do umówienia spotkania pod numerem telefonu 730 073 976.

powrót