Wczesna diagnoza i interwencja terapeutyczna – szansa dla rozwoju mowy u dzieci z autyzmem

W przypadku spektrum autyzmu wczesna diagnoza jest niezwykle ważna. Dzięki niej specjalista może zalecić terapię, która prowadzona od najwcześniejszych lat przynosi najlepsze efekty. Świadomość społeczna rośnie, rodzice coraz więcej słyszą o autyzmie i Zespole Aspergera, również lekarze nie lekceważą obaw rodziców. Nadal jednak część dzieci diagnozowanych jest późno, co znacznie utrudnia terapię.

Diagnoza Autyzmu i zespołu Aspergera

Czy rodzice mogą sami zdiagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu? Nie, ale na podstawie obserwacji własnego dziecka mogą ocenić czy dziecko prawidłowo się rozwija. Przydatne okazują się poradniki, w których opisany jest rozwój emocjonalny dzieci w różnych przedziałach wiekowych. My zachęcamy do korzystania z krótkich przewodników przygotowanych przez specjalistów, zajmujących się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu – badania przesiewowe M-CHAT-R

Rodzic, obserwując sposób komunikowania się dziecka, jego rozwój emocjonalny i rozwój ruchowy, może samodzielnie w domu przeprowadzić badania przesiewowe. Wystarczy pobrać z internetu formularz badania M-CHAT-R lub uzupełniać go online. Formularz zawiera pytania, na które odpowiedzi udziela rodzic, obserwując codzienne zachowania dziecka. Odpowiedzi są punktowane według jednolitej punktacji. Test nie daje jednoznacznej diagnozy, dlatego jeśli rodzice mają wątpliwości co do jego wyników, powinni skonsultować je z lekarzem. Na pierwszą wizytę warto zabrać wypełniony test – może on okazać się pomocny dla lekarza, który będzie widział, na co należy zwrócić największą uwagę.

Rodzic po uzyskaniu wyników, które budzą wątpliwość, może uzupełnić także drugą część follow-up, która dołączana jest do badania przesiewowego M-CHAT-R/F.

Wczesna interwencja terapeutyczna szansą na samodzielne życie

Wczesna diagnoza, choć niezbędna do podjęcia prawidłowych środków, nie jest jedynym warunkiem, by dziecko dostało szansę na samodzielne życie. Aby dziecko ze spektrum autyzmu mogło być samodzielne w dorosłym życiu, niezbędne jest podjęcie wczesnej interwencji terapeutycznej. Dzięki profesjonalnej, wyczerpującej diagnozie psycholog ma szansę dobrać terapię, która dla dziecka będzie najlepsza – będzie rokowała największym progresem, co może zaowocować samodzielnym lub niemal samodzielnym funkcjonowaniem w przyszłości.

W Centrum psychologiczno-pedagogicznym Futurum zajmujemy się diagnozowaniem dzieci z podejrzeniami zaburzeń ze spektrum autyzmu. Diagnozujemy dzieci lub na prośbę rodziców konsultujemy diagnozy innych specjalistów. Prowadzimy terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i z innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

powrót