Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Terapia behawioralna jest jedną z form terapii dzieci z autyzmem. Stosowana Analiza Zachowania to forma terapii, która daje ogromne możliwości zarówno w podnoszeniu kompetencji dziecka z autyzmem, jak i kontrolowania postępów. Terapia behawioralna opiera się o teorię uczenia się i teorię dotyczącej zachowania.

Teorię uczenia się wykorzystywana jest w celu rozwoju zachowań pożądanych, zaś teorię zachowania się w celu eliminowania zachowań niepożądanych. Warto tutaj podkreślić, że terapeuta eliminuje zachowania nieakceptowane społecznie, ale także te szkodliwe dla samego dziecka, jak i jego procesu uczenia się.

Technika „pozytywnego wzmacniania” w terapii behawioralnej

Osoby z autyzmem najbezpieczniej czują się w znanym im środowisku, dlatego nie lubią zmian, a swoje życie dostosowują do wypracowanych, sprawdzonych schematów. Terapeuci słusznie wykorzystują schematy do kształcenia nowych umiejętności. Dzięki temu u dzieci z autyzmem poprawia się koncentracja i pamięć, rozwijają się umiejętności językowe, poznawcze i społeczne.

Dziecko ze spektrum autyzmu uczy się także kończyć rozpoczęte zadania, co przekłada się także na większą motywację do podjęcia kolejnych działań. Terapia behawioralna wykorzystywana jest także do rozwoju różnych kompetencji także u dzieci, u których nie stwierdzono żadnych zaburzeń rozwojowych. Coraz częściej dzieci mają problem ze skupieniem się, a co za tym idzie z nauką, a także z motywacją do poszerzenia wiedzy szkolnej, jak i do rozwijania swoich umiejętności i szlifowania talentu. Terapia behawioralna pozwala także zminimalizować i całkowicie wyeliminować zachowania agresywne. Nasz terapeuta prowadzi terapię behawioralną, którą dostosowuje indywidualnie do potrzeb dziecka.

powrót