Kształtowanie umiejętności i trening zastępowania agresji dziecka - kurs StART

TERMIN KURSU - 28 wrzesień do 1 października 2015 r.

MIEJSCE KURSU - Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne FUTURUM w Łodzi


Kurs START przeznaczony jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedszkoli, terapeutów, psychologów pracujących z osobami z zespołem Aspergera, autyzmem mającymi problem z umiejętnościami społecznymi.

Uczestnik szkolenia nabywa kompetencje:

  • prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych z uczniem,
  • radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z zachowania uczniów,
  • budowania partnerstwa z rodzicami uczniów.
Uczestnik szkolenia otrzymuje:
Kwestionariusze diagnostyczne, scenariusze ćwiczeń, formularze, sposoby rozwiązywania trudności.
Podręcznik "Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka" McGinnis i Goldsteina, Przewodnik metodyczny START, pakiet pomocy dydaktycznych do praktyki z grupą około 10 uczniów (kwestionariusze, zeszyt ucznia, informacja dla rodziców, wlepki umiejętności). Pakiety dostępne są do wyboru przez uczestnika kursu, zróżnicowane ze względu na podstawę programową: pakiet dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasa 1-3).

Kurs prowadzony jest przez mgr Ewę Joannę Morawską, pedagoga, trenera komunikacji interpersonalnej. Jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Aggression Replacement Training (ART)® - Treningu Zastępowania Agresji. Posiada certyfikat trenerski prof. A. Goldsteina (Syracuse University, NY).

Kurs obejmuje 20 - 30 godzin warsztatowych i ćwiczeń (trenerskie - 40 godzin).

Warsztat kończy się zaświadczeniem z zaliczeniem ukończenia warsztatu lub - bez zaliczenia - zaświadczeniem uczestnictwa. Uczestnicy, którzy chcą przeprowadzić praktykę trenerską, po warsztacie uzupełniają wiedzę teoretyczną z podręcznika, przeprowadzają w czasie do 3 miesięcy co najmniej 10 godzin samodzielnego treningu StART z grupą dzieci oraz przedstawiają dokumentację praktyki do zaliczenia. W trakcie praktyki uczestnicy kursu mogą bez dodatkowych opłat korzystać z konsultacji (pocztą E-mail).

Cena kursu 1.100,00 PLN obejmuje: kurs, materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki własnej, zaliczenie oraz wydanie zaświadczenia ukończenia, lub uczestnictwa w kursie (bez zaliczenia), konsultacje i doradztwo za pośrednictwem poczty e-mail i telefonicznie do 30 dni po kursie. 

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w kursie przyjmowane są pod nr 730-073-976

powrót