Podsumowanie działań na rzecz szerzenia wiedzy o autyźmie

W związku z Międzynarodowym Dniem Świadomości Autyzmu, który miał miejsce 2 kwietnia, zespół Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego Futurum w miesiącu kwietniu przeprowadził warsztaty w przedszkolach i szkołach skierowane do rad pedagogicznych dotyczące praktycznych wskazówek do pracy z dziećmi z autyzmem.

Szkoła to również środowisko rówieśnicze, dlatego nasze warsztaty objęły także kolegów i koleżanki dzieci z autyzmem. Na warsztatach pt. „Mój kolega ma autyzm” dzieci i młodzież dowiedziały się, co to znaczy odbierać świat tak jak dziecko z autyzmem. Celem warsztatów było podniesienie świadomości i wrażliwości na problemy kolegi z autyzmem.

Dzięki tym działaniom potrzeby naszych podopiecznych są lepiej rozumiane, a przedszkola i szkoły stają się przyjazne dla dzieci z autyzmem.

powrót