Zaburzenia emocjonalne dzieci

Strach, lęk, złość, gniew to naturalne emocje, które odczuwają zarówno dzieci jak i dorośli. Jednak gdy nasilenie i długotrwałość emocji utrudniają codzienne funkcjonowanie w domu, przedszkolu, szkole, należy skonsultować się z psychologiem dziecięcym. Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi mają trudność w radzeniu sobie i wyrażanu uczuć w sposób uważany za właściwy. Czasami zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży przyjmują postać zaburzeń psychosomatycznych – dzieci skarżą się wtedy na częste bóle brzucha, głowy, brak apetytu, apatię.

Do najczęściej występujących zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży diagnozowanych przez psychologa dziecięcego zaliczamy:

  • Zaburzenia lękowe pod postacią fobii specyficznej, lęku społecznego, lęku przed separacją od rodziców/osób bliskich
  • Zaburzenia snu
  • Moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się kałem
  • Zaburzenia wymowy – jąkanie się, mutyzm, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia artykulacji mowy
  • Trudności szkolne spowodowane problemami emocjonalnymi
  • Nieśmiałość, trudności w relacjach z rówieśnikami

Terapia indywidualna i/lub grupowa prowadzona przez psychologa dziecięcego i/lub pedagoga często w krótkim czasie przynosi poprawę funkcjonowania i pozwala na radzenie sobie z lękami, a tym samym przynosi ukojenie zarówno dziecku jak i całej rodzinie.

zobacz ofertę powrót