Opóźnienie psychoruchowe

Opóźnienie rozwoju psychoruchowego to opóźnienie rozwoju funkcji ruchowych i intelektualnych u dziecka mogące świadczyć o chorobach układu nerwowego.

Istnieje wiele możliwych przyczyn opóźnienia rozwoju psychoruchowego, które mogą się pojawić w różnych okresach rozwoju dziecka. W zależności od przyczyn, które je powodują, opóźnienie psychoruchowe może pojawić się w początkowym lub późniejszym etapie życia dziecka

Do najczęstszych objawów zaburzeń psychoruchowych należą: opóźnienie w ogólnym rozwoju ruchowym zaburzenie sprawności manualnej, zaburzenie percepcji wzrokowej, zaburzenie mowy.

Wcześnie podjęta, intensywna terapia umożliwia dziecku osiągnięcie normy rozwoju i umiejętności stosownych do wieku.

zobacz ofertę powrót