Autyzm - diagnoza i terapia autyzmu Łódź

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju charakteryzującym się nieprawidłowościami w trzech sferach - komunikacji, interakcjach społecznych i sztywnych wzorcach zachowań i zainteresowań.

Pierwsze symptomy autyzmu zazwyczaj ujawniają się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia.

Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych, w tym autyzmem, są bardzo różnorodną grupą zarówno pod względem funkcjonowania społecznego, komunikacyjnego, jak i intelektualnego. Niektóre dzieci z autyzmem nie opanowują mowy i prezentują różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz duże deficyty w rozwoju społecznym. Inne mogą być całkiem komunikatywne, czasami wręcz gadatliwe, mogą okazywać objawy przywiązania do osób znaczących (rodziców), przy jednoczesnych trudnościach w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz licznych stereotypach i schematach w zachowaniu.

Autyzm to jedno z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych u dzieci, które trwa całe życie. Oznacza to, że z autyzmu się „nie wyrasta”. Dzięki coraz skuteczniejszym metodom terapii w wielu przypadkach można uzyskać znacząca poprawę funkcjonowania dotkniętym nich osób. Aktualne badania wskazują, że ok. 10-15% dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu ma szansę na w miarę samodzielne życie w przyszłości.

zobacz ofertę powrót