ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi

ADHD jest zaburzeniem charakteryzującym się nieadekwatnymi do wieku rozwojowego deficytami uwagi, impulsywnością i nadpobudliwością ruchową, które nie ustępują przez ponad sześć miesięcy, a ich nasilenie powoduje znaczne trudności w funkcjonowaniu w najważniejszych obszarach życia.

Objawy ADHD niejednokrotnie utrudniają naukę oraz nawiązanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. Z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często występują specyficzne trudności w uzyskiwaniu umiejętności szkolnych takie jak: dysleksja, dysgrafia oraz dyskalkulia.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest uwarunkowany genetycznie i dotyczy coraz większej liczby dzieci. Naukowcy zwracają uwagę na to, że statystycznie w dwudziestoosobowej klasie jedno dziecko dotknięte jest ADHD.

zobacz ofertę powrót